Amb Foto Sóller tu tries el que has de menester:

Batejos i Comunions

Reportatge anterior 150€
Reportatge a casa abans de la cerimònia 100€
Cerimònia 200€
Posat posterior (amb família, amb convidats…) 100€
Banquet 200€
Reportatge posterior 150€

S’inclou un DVD amb totes les fotografies i una àmplia sel·lecció de fotografies editades.

  • Descompte del 20% si es contracten tots els serveis.
  • Descompte del 10% si es contracten almenys 3 serveis.

Aniversaris, inauguracions i altres esdeveniments

100€/hora.

S’inclou un DVD amb totes les fotografies.